www.เราชนะ.com เปิดให้เช็กสิทธิ แต่มีบางคนไม่ผ่าน เสียงสะท้อนมากมาย เอาเงินในอดีตมาตัดสิน

www.เราชนะ.com พบมีหลายคนไม่ได้รับเงิน 3,500 จากโครงการเราชนะ เปิดเสียงสะท้อนหลากหลาย บางคนในอดีตอู้ฟู่ แต่ตอนนี้ไม่มีเงิน แต่กลับเอาเงินในอดีตมาตัดสินปัจจุบัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้เช็กสิทธิ เราชนะ สำหรับผู้ที่มีฐานข้อมูลของรัฐอยู่แล้วคือ คนที่สมัครคนละครึ่งและเราเที่ยวกัน แต่ว่า มีหลายๆคนที่พลาดสิทธิเราชนะ ทั้งๆที่ในช่วงเวลานี้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีเงิน เนื่องจากว่ารัฐเอาเงินในสมัยก่อน มาตัดสินสถานะในตอนนี้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ เราชนะ

โครงงานเราชนะ เป็นโครงงานแจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน ให้กับผู้ที่พบเจอวิกฤตวัววิด 19 รอบ 2 โดยที่รับคนไม่จำกัดจำนวน และใช้กรรมวิธีคัดเลือกแบบ Negative List แปลว่า ถ้าหากท่านมีคุณสมบัติที่ไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง ท่านจะไม่ได้รับเงินแก้ไขโดยทันที โดยที่ผู้ที่ได้รับเงินบริจาคจาก เราชนะ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33
– ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง หรือรับบำนาญจากทางการ
– ไม่มีเงินเกิน 5 แสนบาททุกบัญชี
– ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทเมื่อปลายปี 2562

นานัปการเสียงสะท้อนกลับคนพลาด เราชนะ เอาสมัยก่อนมาตัดสินตอนนี้

สิ่งหนึ่งที่แปลงเป็นเสียงสะท้อนกลับของคนที่พลาดสิทธิเราชนะเยอะที่สุดคือ คนที่ถูกปัดตกเนื่องจากว่า มีรายได้พึงประเมินเมื่อปลายปี 2562 เกิน 300,000 บาท หลายๆคนกล่าวว่า เมื่อปี 2562 นั้น ยังคงมีงานทำกันอยู่ แต่ว่าพอเพียงพบวิกฤตวัววิด 19 ในปี 2563 รายได้ก็ลดน้อยลง บางบุคคลหนักถึงขั้นว่างงาน และต้องหางานใหม่ แต่ว่าผลแปลงเป็นว่า ทางรัฐบาลกลับเอารายได้ของปี 2562 มาคิด เอาสมัยก่อนมาตัดสินตอนนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ


ในช่วงเวลานี้ไม่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 แต่ว่าถูกหาว่ามีประกันสังคม

อีกหนึ่งเสียงสะท้อนกลับที่ดังไม่แพ้กันคือ บางบุคคลที่เคยปฏิบัติงานในระบบประกันสังคม เคยเป็นพนักงานประจำ บางบุคคลปฏิบัติงานพาร์ตไทม์กับห้างดังไม่กี่เดือน และจำต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่ว่าต่อมาเมื่อลาออกจากงาน ระบบไม่อัปเดต กระทั่งส่งผลเสียทำให้ไม่ได้รับเงิน เราชนะ ทั้งๆที่เวลานี้ เงิน 7,000 บาทที่กำลังจะได้ สามารถต่อชีวิตไปได้อีกมาก
ถ้าหากไม่ผ่านมาตรฐานอย่างนี้ แล้วจะเอาไงดี

ทางกระทรวงการคลัง เผยว่า ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถขออุทธรณ์ได้ที่ www.เราชนะ.com และสามารถตรวจดูผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวถึงแล้วสิ่งเดียวกัน ดังนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกที และผลของการตรึกตรอง ถือเป็นที่จบ