www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจสอบ www.พวกเราชนะ.com สมัครสมาชิกพรุ่งนี้!! จำเป็นต้องเตรียม เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงงาน “พวกเราชนะ” ได้รับความพอใจจากราษฎรติดตามข่าวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่ายังชีพให้แก่ราษฎร เหตุเพราะเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขวัววิด” หากว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่ราษฎร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับม.ค. – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะตรึกตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมราษฎรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติ สมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ในขณะที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับประโยชน์ตอบแทนกรณีตกงานจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือพนักงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.วินัยการคลังการเงินของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพ.ร.บ.กฎระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับแก้เพิ่มเติมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยโครงงานฯ
5. ไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กลุ่มผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com

กระบวนการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com รวมทั้งเริ่มทำสมัครสมาชิก “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 เดือนมกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ราษฎรสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกพวกเราชนะ” หลังจากนั้นจะมีเนื้อหาของโครงงาน เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงงานพวกเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “รับรอง”
รวมทั้งไปสู่หน้าเนื้อหาส่วนบุคคล หน้านี้ราษฎรจึงควรกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวผ่านมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำประมวลผล ให้รอชั่วประเดี๋ยว หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีเนื้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อตกลงโครงงาน

ถ้าหากเจอปัญหาสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com ถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)