John Wick: Chapter 2 เล่าการเผชิญหน้าระหว่าง จอห์น วิค กับหน่วยงานฆ่าระหว่างประเทศในอิตาลี พร้อมเข้าฉาย 10 กุมภาพันธ์ 2017

ปิดกล้องเป็นที่เป็นระเบียบสำหร … Read More