เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานพวกเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com และก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ และก็ร้านในโครงงานคนละครึ่ง ที่ปรับปรุง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) ข้างหลังโครงงานพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีการใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานพวกเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
กรรมวิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการที่เมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-ยืนยันการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน