เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ “เราชนะ” 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) สำนักงานบริหารหนี้ฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย ดังเช่นว่า – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย รวมทั้ง บมจ.ไทยพาณิชย์
“ประชาชาติธุรกิจ” เก็บกรรมวิธีการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่เหมาะธนาคารตัวแทนขาย ดังนี้
• ธนาคารไทยพาณิชย์
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายถึงที่เหมาะ สาขาธนาคารตัวแทนขาย