เช็กสิทธิ์ “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินครั้งแรกผ่านบัตรประชาชน 6,000

www.เราชนะ.com ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.64

วันที่ 15 มี.ค.64 นางสาวกุลยา ตันติเตียนเตมิท ผู้อำนวยการสศค. ในฐานะพิธีกรกระทรวงการคลัง เผยความก้าวหน้า “โครงการพวกเราชนะ” สำหรับเพื่อการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับประชากรกลุ่มผู้ที่อยากได้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ว่า ประชากรกลุ่มดังที่กล่าวถึงมาแล้วสามารถตรวจดูสถานะการคัดเลือกกรองคุณลักษณะได้ทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะจะได้รับวงเงินสิทธิ์หนแรก ปริมาณ 6,000 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 แล้วก็สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงมาแล้วผ่านบัตรประชาชนแบบสารพัดประโยชน์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านขายของแล้วก็ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
นางสาวกุลยา ย้ำว่า สำหรับผู้ประกอบการร้านขายของแล้วก็ผู้ให้บริการที่พึงพอใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆได้ทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com หรือติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ยิ่งกว่านั้น พิธีกรกระทรวงการคลังได้แถลงเสริมเติมถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. ประชากรกลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 49,451 ล้านบาท
2. ประชากรกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการพวกเราท่องเที่ยวร่วมกันแล้วก็คนละครึ่ง แล้วก็กลุ่มประชากรทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะเบื้องต้นแล้วก็รับรองการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว ปริมาณ 16.6 ล้านคน แล้วก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 66,804 ล้านบาท
3. ประชากรกลุ่มผู้ที่อยากได้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 0.5 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาย่อมเยาปรับปรุงเศรษฐกิจเขตแดนที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านขายของคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านขายของแล้วก็ผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ปริมาณทั้งนั้นมากกว่า 1.2 ล้านธุรกิจการค้า.