เงินเกื้อหนุนลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เนื่องแต่มองเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูก เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนและก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจและก็สังคมในขณะนี้ ก็เลยจำต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีปัญหาเพิ่มอีก ผู้เอาประกันตนสามารถถามไถ่ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้พอดี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่อีกทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• ต่อจากนั้นเข้าระบบ ถ้าหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือลูก เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1