อัปเดตความคืบหน้าแผนการ “พวกเราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงงาน “เราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ประชากรกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. ประชากรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานเราเที่ยวร่วมกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกรุ๊ปประชากรทั่วๆไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะเบื้องต้นรวมทั้งยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. ประชากรกรุ๊ปผู้ที่ปรารถนาความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายจนถึงครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการร้านธงฟ้าราคาย่อมเยาพัฒนาเศรษฐกิจแคว้นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านรวงรวมทั้งผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งสิ้น

มากกว่า 1.3 ล้านกิจการ
อย่างไรก็ดี ล่าสุดตอนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นงามมาตรการทุเลาผลพวงการแพร่ระบาดไวรัส วัววิด-19 ระลอกเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อการเพิ่มวงเงินโครงงาน เราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.