องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) หมอวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการตั้งราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงหมอเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าสัญญาประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้ชมรมโรงหมอเอกชนจะไปตั้งราคากึ่งกลางค่าใช้จ่ายสำหรับบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงหมอต่อไป
ขณะเดียวกันแต่ละโรงหมอจะได้ประกาศให้สามัญชนสั่งจองหรือการันตีการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงหมอให้กับหน่วยงานฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อหน่วยงานฯ จะได้ปฏิบัติการจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการปฏิบัติการจัดหาวัคซีนเพิ่มอีกนั้น หน่วยงานฯ ได้ผสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว แม้ได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มจากบริษัท ทางหน่วยงานฯ แจ่มแจ้งให้รู้ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงหมอเอกชนตามแนวทางกฎเกณฑ์ของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ
แม้กระนั้น เมื่อวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้าที่ผ่านมา หมอเฉลิม หาญการขาย นายกชมรมโรงหมอเอกชน กล่าวมาว่า ชมรมโรงหมอเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์นา มีการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อตั้งราคาให้บริการวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาของโรงหมอเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงหมอเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ และค่ารับรองวัคซีนทั้งผองแล้ว
• รพ.เอกชนเคาะราคา “โมเดอร์นา” อีกครั้ง เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 กรกฎาคมนี้