วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงงาน “พวกเราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณลักษณะ สำหรับกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งรวมทั้งพวกเราเที่ยวด้วยกัน ที่รับรองตัวตนสำเร็จข้างในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจดูผลการคัดกรองได้เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่ต้องการตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจดูสถานะ
• หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจดูสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะรวมทั้งได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ทีแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท รวมทั้งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกเมื่อเชื่อวันพฤหัสกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจดูสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาได้เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 รวมทั้งสามารถตรวจดูผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 รวมทั้งกระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการตรึกตรองทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.