ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบเก็บตก รับรวดเดียว 4,500 บาท วันนี้ (1 พ.ย.)

โครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก 1.1 แสนสิทธิ รับโอนเงินรวม 4,500 บาท เริ่มวันนี้ (1 พ.ย.)

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเปิดให้ราษฎรสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 “รอบเก็บตก” ทั้งปวง 119,974 สิทธิ ตั้งแต่วันนี้ (1 เดือนพฤศจิกายน) เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน กระทั่งสิทธิจะเต็มจำนวน
การเปิดสมัครสมาชิกรอบนี้ เหตุเพราะกระทรวงการคลังได้ประเมินผลภายหลังมีผู้สมัครสมาชิกเต็มจำนวน 28 ล้านสิทธิแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ก่อนหน้านี้ แต่ว่ายังเจอข้อมูลผู้สมัครสมาชิกไม่เป็นผลสำเร็จ

สำหรับราษฎรที่ได้เข้าร่วมแผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 อยู่แล้ว จะมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่าย รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้มาโดยอัว่ากล่าวโนมัว่ากล่าว ส่วนคนที่ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 จะได้รับวงเงินทั้งปวง 4,500 บาทต่อคน โดยสามารถใช้จ่ายในแผนการได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ทั้งนี้ สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการได้ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน โดยปัจจุบันยอดสิทธิ (วันที่ 19 เดือนตุลาคม เวลา 16.25 น.) เหลืออยู่ 195,860 สิทธิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ แผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เริ่มดำเนินการเปิดให้สมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการตั้งแต่วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2564 พร้อมเปิดให้เริ่มใช้จ่ายผ่านแผนการ และก็โอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังคราวแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ก่อนหน้านี้ แล้วต่อจากนั้นโอนรอบที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท