รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เผยความเห็นห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนรู้ขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เอกชน (กช.) แล้วก็สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแล้วก็การเรียนรู้ตามสบาย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุแนวทางการดำเนินการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับการทำความเข้าใจแล้วก็สิทธิของนักศึกษา ดังนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา อาจารย์ แล้วก็เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน แล้วก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ อาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษา ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยตรึกตรองตามบริบทแล้วก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (ศบค.) แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงศึกษาจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในรูปแบบธรรมดาเป็นหลักดังเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.