รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ที่นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนหนทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 เดือนกรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ตามที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นหนทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนหนทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงขอให้ท่านที่อยากฉีดยารับรองการจองและก็ชำระค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดแบ่งวัคซีนและก็ฉีดให้ท่านต่อไป

ทั้งนี้ ข้อจำกัดการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอความกรุณาตรวจตราข้อจำกัด และก็กฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อจำกัดกฎเกณฑ์การจองวัคซีนหนทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและก็ในขณะที่จ่ายเงินก่อน-ข้างหลัง

2.ชำระค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่าสำหรับบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้าหากมี)
3.ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการ 5 แสนบาทและก็ผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.หลังจากจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการคืนเงินทุกกรณี ถ้าเกิดตอนหลังท่านไม่มุ่งหมายรับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจตราและก็ยอมรับสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง ในกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่อาจจะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดยาในลำดับถัดไป โดยเร็วที่สุด (โดยคาดคะเนว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่มุ่งหมายจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่คนอื่นๆได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้กระทำจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดหมายฉีดยา