ด่วน! “น้องชาย” เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายให้ความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ทำงานสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นลักษณะการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอีกทั้งมีการกระทำโปรโมทประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรชมรมเพื่อพินิจพิเคราะห์ความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งนับว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายน้องชาย พูดว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติดังที่ได้กล่าวมาแล้วของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการแสดงความเห็นด้านการเมือง แล้วก็เป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงทำงานต่อไป
นายน้องชาย พูดว่า ตนกำชับให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบทำงานตามความเห็นมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมสำรวจความประพฤติของพระสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนา.