ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ตอนวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ทำหนังสือแจกแจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ว่า เรียน ท่านผู้แสดงความสนใจในการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี ดังที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความเอาใจใส่กับการนำเข้าวัคซีนทางเลือก โดยหวังให้สามัญชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนทางเลือก (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การจัดการจัดซื้อวัคซีนในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่แจ้งชัดแก่ทุกท่านไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาใด ซึ่งโรงพยาบาลถือว่าบางทีอาจกำเนิดความเสี่ยงแก่ท่าน รวมทั้งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องแจ้งความเป็นจริงเรื่องนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีจึงตรึกตรองตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดีจึงอยากขอประทานโทษทุกท่านมาในโอกาสนี้ รวมทั้งขอให้ท่านกรุณาเข้าใจถึงความสุจริตใจรวมทั้งสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกท่าน ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความกระจ่างแจ้งในการที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามสิ่งที่จำเป็นถัดไป ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลวิภาวดี

ทั้งนี้ภายหลังที่ได้มีการโพสต์ใจความดังที่ได้กล่าวมาแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเยอะมากๆ โดยส่วนมากมีความเห็นว่า น่าจะเป็นผลมาจาก รพ.โดนฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งบีบรวมทั้งกดดัน ขวางการนำเข้าวัคซีน จนถึงไม่อาจจะจัดซื้อได้ …