f44

“คนละครึ่งเฟส 4” สรุปแจกเท่าไร “สมัครสมาชิก-การันตีสิทธิ” วันไหน เช่นไร ?

สรุปครบ “คนละครึ่งเฟส 4” ได้เงินคนละ 1,200 บาท เลื่อนไทม์ไลน์ให้เร็วขึ้น พร้อมวิธี “สมัครสมาชิก-รับรองสิทธิ” รายเก่า รายใหม่ ไม่เหมือนกันอย่างไร

“คนละครึ่งเฟส 4” เคาะแล้ว พร้อมปรับไทม์ไลน์ใหม่ให้เร็วขึ้น “กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์” สรุปข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด (24 เดือนมกราคม 65) ตามประกาศบนเพจเฟซบุ๊ค สถานีข่าวสารกระทรวงการคลัง โพสต์รายละเอียดแผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือคนละครึ่งเฟส 4 ดังนี้

ข้อตกลงคนละครึ่งเฟส 4

คราวนี้ยังคงเป็นไปตามข้อตกลงเดิมหมายถึงสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมทั้งบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ รวมทั้งบริการขนส่งสาธารณะ เว้นเสียแต่สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กระทรวงการคลังระบุ จากภาครัฐ 50% และไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

คนละครึ่งเฟส 4 ได้เงินเท่าไร ?
คนละครึ่งเฟส 4 สนับสนุนเงินไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาแผนการ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 เม.ย. 65

สมัครสมาชิกคนละครึ่งเฟส 4 อย่างไร ?
สำหรับคนละครึ่งเฟส 4 แบ่งการรับสิทธิออกเป็น 2 กลุ่ม ดังเช่น

1. ผู้ได้รับสิทธิรายเก่า

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งในเฟสอื่นๆมาก่อนหน้านี้ ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ สามารถกด “รับรองสิทธิคนละครึ่ง” ในแอพฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 65 เพื่อรับเงินแผนการ 1,200 บาทได้เลย

วงเงินดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 65 ไปจนกระทั่งสิ้นสุดแผนการ 30 เม.ย. 65 โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่า จึงควรใช้สิทธิทีแรกด้านใน เวลา 22.59 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 หากไม่มีการใช้สิทธิด้านในวันที่ระบุจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลือบางทีอาจจะเอามาพิจารณาเปิดให้สมัครสมาชิกอีกครั้ง

2. คนรับสิทธิรายใหม่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน สามารถสมัครสมาชิกรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 65 ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com รวมทั้งสามารถใช้จ่ายผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 65 เป็นต้นไป

หนทางการสมัครสมาชิกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) กรณีเป็นราษฎรที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/แผนการอื่นของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกร่วมแผนการผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​ .com

2) กรณีราษฎรที่ไม่มีแอพฯ “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกร่วมแผนการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​ .com
ใครสมัครสมาชิกคนละครึ่งเฟส 4 ได้บ้าง ?
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแผนการ “คนละครึ่ง” ควรเป็นราษฎรที่มีเชื้อชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่รัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังในวันที่ 25 เดือนมกราคม 65 ไหมเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิแผนการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

ดังนี้ ก่อนการใช้สิทธิทีแรก ผู้ได้รับสิทธิตามแผนการคนละครึ่งเฟส 4 จึงควรรับรองตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) เว้นเสียแต่ผู้ที่เคยรับรองตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการรับรองตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว