ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ดังที่มีการเอ่ยถึงในประเด็นเรื่องโรงหมอราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ ทางศูนย์ต้านข่าวปลอมได้ปฏิบัติงานตรวจสอบความเป็นจริงโดยโรงหมอราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อความสำคัญดังที่กล่าวถึงแล้วนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีส่งต่อลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยอ้างถึงโรงหมอราชวิถี พร้อมระบุว่าเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ทุกอายุลงได้หมด ทางโรงหมอราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจกแจงว่า ลิงก์ดังที่กล่าวถึงแล้วเป็นลิงก์ปลอม ไม่ใช่ลิงก์การลงทะเบียนของโรงหมอราชวิถี
โดยโรงหมอราชวิถี เปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับคนไข้โรงหมอราชวิถี ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ คนเจ็บที่มีโรคประจำตัวใน 7 กรุ๊ปโรค แล้วก็บุคลากรโรงหมอราชวิถี ไม่ใช่สามารถจองได้ทุกช่วงอายุดังที่กล่าวอ้าง
โดยคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ คนเจ็บที่มีโรคประจำตัวใน 7 กรุ๊ปโรค สามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านหนทาง ดังนี้
1. หนทางออนไลน์ (Website โรงหมอราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ คลิกhttps://bit.ly/3pM1sHQ
2. หรือลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชทะเบียน ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันราชการ (เอกสารที่ใช้ : บัตรประชาชน)
สถานที่ฉีดวัคซีน : ติดต่อจุดเช็คคิวแล้วก็ตรวจสอบเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่ง